Kvalitetssertifikater

Siden 2010 har H.J. Hansen Nedbrydning A/S, via sitt moderselskap H.J. Hansen Gjenvindingsindustri A/S, vært sertifisert hos Achilles JQS, som er et kvalitetsorgan spesielt rettet mot oljebransjen.

Se vårt Achilles-sertifikat:

Certificeret hos Achilles JQS

H.J. Hansen Nedbrydning A/S er via moderselskapet H.J. Hansen Gjenvindingsindustri A/S sertifisert i arbeidsmiljøledelse iht. OHSAS 18001:2008.

Se vårt OHSAS-sertifikat:

Certificeret i arbejdsmiljøledelse iht. OHSAS 18001:2008