Forsikring

H.J. Hansen Nedbrydning A/S gir deg et godt tilbud ved forsikringsskader

Det må tas særlige hensyn ved forsikringsskader, f.eks. branntomter og lignende der det ofte må tas omfattende sikkerhetsmessige hensyn.

H.J. Hansen Nedbrydning A/S sikrer en fullt forsvarlig løsning etter alle lovmessige forskrifter og krav fra myndigheter og forsikringsselskap.

Kontakt oss for mer informasj