Riving av prosessanlegg

Bortskaffing av prosessanlegg foregår med

  • den beste og nyeste tilgjengelige teknikk 
  • gnistfri håndtering av metaller
  • sikker håndtering ved skjæring i rustfritt stål 

Bortskaffing av kjeler, tanker osv. er et spesialområde som krever stor erfaring fra den typen oppgaver. Vi håndterer alle stoffer med spesialbehandling og krav om spesifikk håndtering.

H. J. Hansen Nedbrydning A/S

  • Samarbeider bare med partnere av høyeste standard
  • Garanterer derfor sikre, kompetente løsninger

Kontakt oss for ditt neste riveprosjekt.