Forsikring

H.J. Hansen Nedbrydning A/S giver dig et godt tilbud ved forsikringsskader

Der er særlige hensyn at tage ved forsikringsskader, eks. brandtomter og lignende, hvor der kan være omfattende sikkerhedsmæssige hensyn.
H.J. Hansen Nedbrydning A/S sikrer en fuldt forsvarlig løsning efter alle lovmæssige forskrifter og krav fra myndigheder og forsikringsselskab.

Læs også vores brochure Forsikringsskader

Kontakt os for mere information.