Havne- og skibsprojekter

Lad H.J. Hansen Nedbrydning A/S stå for dit næste skibs- eller havneprojekt

Ved nedbrydning af havnekraner eller andet større udstyr sikres

  • hensyn til de aktiviteter, der foregår på stedet
  • maksimal støjdæmpning
  • at unødige driftsforstyrrelser undgås
  • at nedbrydningen foregår på et specielt afsikret område
  • at alle sikkerhedskrav og miljølovgivningen overholdes

 

H.J. Hansen Nedbrydning A/S sikrer, at kunden får den bedst mulige pris for genvindingen.

  • ingen fordyrende mellemled 
  • maksimal udnyttelse
  • minimalt spild - tæt på 100 pct. genanvendelse af materialerne 

Kontakt os for nærmere oplysninger og referencer.