Referencer

 • Produktionsanlæg

  BASF Vitaminfabrik, Grenaa

  Raffinaderi, Statoil, Kalundborg

  Pulvermælkanlæg, Aabenraa

  Fordamperanlæg, Novo Nordisk, Kalundborg

  Produktionsmaskiner, Danfoss, Nordborg

 • Kraftværker/Varmeværker

  Hovedkedler, Svanemølleværket, København

  Fjernvarmeanlæg, Aabenraa

  Kraftvarmeanlæg, Rønne

  Kedelanlæg, Fynsværket, Odense

  Fjernvarmeanlæg, Hadsund

 • Tankanlæg

  Beredskabstanke, Q8, Hedehusene

  Ammoniaktanke, Holbæk & Kalundborg

  Lagertanke, Fynsværket, Odense

  Tankanlæg, Albani, Odense

  Olietanke, Masnedø


 • Havneanlæg

  Flydedok, Fredericia

  Havnekran, Lindø, Munkebo

  Kraner, B&W, København

  Kraner, Oxelösund, Sverige

  Silo, Haderslev

 • Vindmøller

  25 Havvindmøller, Rødby

  Radiomaster, Sprogø

  Mølletårne, Esbjerg

  Skorsten, Vestforbrænding, Glostrup

  Skorsten, Hedegaard, Nørresundby

 • Specialopgaver

  Skibsophugning, Assens, Egernsund, Esbjerg og Munkebo

  Vindmøllevinger, Lunderskov, Aalborg og Hadsund

  Hospitals- og Røntgenanlæg, Skejby og Odense

  Jernbaner, togvogne, transformere, skinner og signalanlæg

  Drivhuse og lagerhaller over hele Danmark