Kvalitetscertifikat

Sedan 2010 har H.J Hansen Nedbrydning A/S via sitt moderbolag H.J Hansen Genvindingsindustri A/S varit certifierade hos Achilles JQS, som är ett kvalitetsorgan särskilt inriktat på oljebranschen.

Se vårt Achillescertifikat:

Kvalitetscertifikater Achilles JQS

H.J Hansen Nedbrydning A/S är via moderbolaget H.J HansenGenvindingsindustri A/S certifierat inom arbetsmiljöstyrning genom OHSAS 18001:2008.

Se vårt OHSAS-certifikat:

  Kvalitetscertifikater OHSAS 01