Hamn- och fartygsprojekt

Låt H.J Hansen Nedbrydning A/S genomföra ditt nästa fartygs- eller hamnprojekt

Vid rivning av hamnkranar eller annan större utrustning säkerställs

  • Hänsyn till de aktiviteter som förekommer på platsen
  • Maximal stötdämpning
  • Att onödiga driftstörningar undviks
  • Att rivningen genomförs på ett särskilt avskärmat område
  • Att alla säkerhetskrav och miljölagstiftningen efterföljs

H.J Hansen Nedbrydning A/S säkerställer att kunden får bästa möjliga pris för återvinningen

  • inga fördyrande mellanhänder
  • maximal användning
  • minimalt spill - nästan 100 procent återanvändning av materialet

Kontakta oss för fler upplysningar och referenser