Industrier

Låt H.J Hansen Nedbrydning A/S delta vid stora indurstriprojekt

H.J. Hansen Nedbrydning A/S ombesörjer

  • säker demontering och nedskärning på plats
  • nödvändiga specialtransporter

och säkerställer att material för återvinning eller deponi avlägsnas regelmässigt

 

Tid är pengar! Det vet vi är viktigt för våra kunder. Därför avlägsnar vi snabbt och effektivt metall- och betongkonstruktioner och sorterar materialen. Arbetsplatsen röjs och färdigställs enligt avtal.

Kontakta oss för närmare information och använd oss som bollplank för ditt nästa projekt.