Kompositmaterial

H.J Hansen Nedbrydning A/S ombesörjer även ditt kompositmaterial

Kompositmaterial definieras som ett material som består av minst två olika material som var för sig inte alltid är lämpliga för konstruktionsändamål, men som i kombination bildar ett material med hög styrka och styvhet.

Industrin har genom åren utvecklat basmaterial i många sammanhang och konstruktioner. Därför har kompositmaterial blivit allt populärare under de senaste årtiondena, med en ökande mängd material, biprodukter och utfasade ämnen, som ska återcirkuleras efter att de slutat användas.

Idag används kompositmaterial till ett växande antal ändamål, men några av kategorierna är vindkraftverk, fartyg/båtar, byggmaterial, tankar och containrar.

H.J Hansen Nedbrydning A/S har under flera år engagerat sig starkt i att hitta lösningar på utmaningen. I samarbete med större verksamheter inom industrin har vi hittat lösningar som gör besvärligt avfall till en värdefull och återanvändningsbar resurs.

Det stora engagemanget i utvecklingsarbetet är naturligt för H.J Hansen och uttrycker den filosofi och de värderingar som präglar alla områden i verksamheten