Rivning av processanläggning

Vänd dig tryggt till H.J Hansen Nedbrydning A/S

Bortskaffande av process anläggningar genomförs med

  • den bästa och nyaste tillgängliga tekniken
  • gnistfri hantering av metallkomponenter
  • säker hantering vid skärning av rostfritt stål

Bortskaffande av pannor, tankar etc., av specialtyp, kräver stor erfarenhet av den typen av uppdrag. Vi hanterar alla komponenter med specialfunktioner och krav på särskild hantering.

H. J. Hansen Nedbrydning A/S

  • Samarbetar endast med partners av högsta standard
  • Garanterar därför säkra, kompetenta lösningar

Kontakta oss vid ditt nästa rivningsprojekt