Rådgivning

Kontakta H.J Hansen Nedbrydning för kompetent rådgivning

H.J Hansen Nedbrydning ger dig trygghet, stor erfarenhet och kompetent rådgivning vid alla typer av rivningsprojekt. Inga uppdrag är för stora eller för små. Kontakta oss. Använd oss som plattform och få ett konkurrenskraftigt erbjudande med en effektiv, tillförlitlig och exakt lösning med fokus på säkerhet, miljö och kvalitet i alla led.

Upplev skillnaden!

Alla uppdrag löses i enlighet med certifieringskrav som godkänts av Dansk Byggeri - Nedrivningssektionen (NMK 96 - Rivningsbranschens miljöövervakningssystem) och H.J Hansen Nedbrydning A/S säkerställer färdiga myndighetsprövningar, nödvändiga tillstånd etc.

Du får dokumentation för genomförandet av uppdraget med

  • löpande elektronisk rapportering
  • insikt i ärendedokument,
  • eventuella tilläggsavtal,
  • dokumentation för alla arbetsmoment
  • avslutande rapport för projektet - inklusive KSM-rapport (kvalitet, säkerhet och miljö)

Det ger dig fullständig garanti för kompetens och effektiva lösningar som följer lagstiftningen. Lagstadgad dokumentation till myndigheterna ombesörjs.

Kontakta oss för mer information och låt oss ge dig rådgivning och sparring för ditt nästa rivningsprojekt.